Aquesta normativa és un recull de normes a seguir qué hauríen de ser llegides amb deteniment almenys per un integrant de cada grup, o bé pel seu representant per tal d’informar a la resta.

Per a participar s’ha d’estar matriculat al Institut Baix Camp de Reus.

Els grups han de ser de 5 jugadors o de 5 jugadors + 1 suplent. (màx. 6 integrants en total).

Els grups s’han d’enregistrar abans del dia 1 de desembre.

L’aportació per a la marató s’ha de fer arribar al Mario Lozano (2nSMX A) o al Francesc Moya (2nSMX B) fins màxim al dia 1 de desembre, igual que els registres.

Normativa del correcte desenvolupament del torneig:
 • El torneig dispondrà de 4 fases diferents:
  1. Fases de grups.
  2. Vuitens, Quarts de finals.
  3. Semi-finals + 3r i 4t posició.
  4. Finals.
 • Durant les fases s’anirán publicant els grups + els matchups i els seus resultats a l’apartat de “Partits”
 • L’Àrbitre de cada grup s’encarregarà de crear la partida seguint les normes que s’especifiquen més  avall i de convidar als capitans dels equips i els capitans als seus integrants corresponents.
 • Les partides es crearàn d’aquesta manera:
  1. Partida personalitzada a la Summoner’s Rift en mode Tournament Draft 5v5.
  2. No es permetràn espectadors externs a la sala.
  3. Contraseña ibc.
  4. Clicar a crea la partida.
 • NO es permetrà cap tipus de falta de respecte ni als coordinadors ni als jugadors, qualsevol detecció de faltes d’aquest tipus tindrà lloc una amonestació instantànea.
 • NO es permeten programes de tercers i/o Scripts.
 • Pauses màxim 10 minuts per causes justificades.
 • Si un equip no es presenta en 10 minuts després de començar el temps de partida, aquesta contarà com a derrota.
 • Es jugarà amb els invocadors que s’han presentat als formularis.